วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

เรื่องเลื่อนกำหนดการกินเลี้ยงห้อง และทำบุญวัดปากน้ำเป็นวันที่ 10 ต.ค. 53‏

สวัสดีครับทุกคน

หลังจากที่ได้สอบถามทุกคนว่าว่างหรือไม่ในวันที่ 2 - 3 ต.ค. เพื่อจะมาทำบุญเลี้ยงเณร ณ วัดปากน้ำ และกินเลี้ยงฉลองทำงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นเสร็จนั้น

ผลการสอบถามปรากฏว่ามีเหตุปัจจัยให้ไม่พร้อมจะไปตามกำหนดเวลาดังกล่าว อาทิเช่น

- พระอาจารย์มหาทวี ท่านจะต้องไปธุระไม่อยู่วัด
- เงินห้องยังไม่ได้เก็บเพิ่มกัน มีจำนวนเงินที่เหลืออาจไม่เพียงพอ
- บางคนไม่สะดวกจะมา
- บางคนยังไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์
- บางคนยังไม่ได้ทำงานห้องเรื่องพุทธศาสนาในรัชกาลต่างๆ ที่จะต้องส่งมาให้ผมในวันที่ 10

จึงได้ทำการสอบถาม และประเมินวันที่และกำหนดการเลี้ยงเณร และกินเลี้ยงใหม่อีกครั้ง ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้


วันเสาร์ที่ 9 ต.ค.
=================


- ช่วงก่อนเข้าสอบวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ จะมีการเก็บเงินห้องคนละ 500 บาท
- หลังจากสอบเสร็จประมาณ 16.00 น. จะไปกินเลี้ยงกัน (ยังไม่ได้ระบุสถานที่)
- หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค.
=================


- ช่วงเช้าประมาณ 11.00 น. ไปกราบนมัสการพระมหาทวี และเลี้ยงเณรประมาณ 20 รูป (จำนวนยังไม่ระบุชัด)
- หลังจากนั้นสำหรับคนที่ไปพม่าจึงพาพระมหาทวีมายังวัดมหาธาตุเพื่อร่วมสัมมนาต่อไป
- ส่วนคนอื่นๆ จึงแยกย้ายกันกลับบ้าน หรือดำรงตนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ :
=========

- การแบ่งกินเลี้ยง กับเลี้ยงพระเป็นคนละวันนั้น เพราะพระมหาทวีท่านไม่อยู่ในวันเสาร์ที่ 9 ต.ค. ต้องไปขอนแก่น
- หากท่านใดต้องการเป็นทำบุญอย่างอื่นๆ เพิ่มเติม หรือจะเป็นเจ้าภาพอาหารอย่างอื่น สามารถเตรียมไปได้ แต่สถานที่ในวัดพระมหาทวีบอกว่าอาจจะไม่กว้างขวางนัก
- กำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ และงานห้องต่างๆ และไฟล์ภาพงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นจะมีการร่วมพูดคุย แจกกันในงานกินเลี้ยง


โดย : ศิรัสพล (ปัทม์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับ

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blog ครับ วันนี้วันที่ 28 มิ.ย. 2553 เป็นวันแรกที่สมัคร และสร้างครับ วัตถุประสงค์ของ Blog นี้ เพื่อให้นิสิตปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา คฤหัสถ์ ภาคพิเศษ รุ่น 23 เข้ามาใช้ประโยชน์ต่างๆ...อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำคัญ

- กำหนดการสอบวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ คือ วันที่ 9 ต.ค. 53 เวลา 13.00 - 15.30 น.


- เรื่องเลื่อนกำหนดการกินเลี้ยงห้อง และทำบุญวัดปากน้ำเป็นวันที่ 10 ต.ค. 53

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารที่ควรรู้

ความคืบหน้าวิชาเรียน

ข้อมูลจากรุ่นอื่น

ข้อมูลที่ไม่เข้ากลุ่ม

ความเห็นล่าสุด

บทความด้านเสียง

กล่องข้อความพิเศษ